فوتوگرافی

تو جان منی !


مانند دو فنجان که نشستند به سینیجا داشت بـیایی و کنارم بنِشینیجاداشت که از شاخهٔ خشکیدهٔ دستمبا معجزهٔ عشق، دو تا سیب بچینیمن شعرفروش غزل چشم تو هستمتو ماهترین مشتری روی زمینیلیلی شده ای در ادبیات، اگــرچهتو جان منی! جان من از منظر دینیدر چایی تلخ ِ غــزلــم قند بینداز"شیرینِ" غزل باش گلم! خیر ببینی
سجاد شاکری


برای دیدن عکس در سایز اصلی بر روی آن کلیک نماید...

یادم رفت ...


آن چنان غرق تو بودم که خودم یادم رفتخیره در چشم تو آنقدر که غم یادم رفت
نذر چشمان تو هر شب به حرم می رفتممحو چشمان تو بودم که حرم یادم رفت
بین دستان تو با من دو قدم فاصله بوددو قدم فاصله تنها، دو قدم یادم رفت
خواستم نام تو هر روز به یادم باشدپشت دستم بنویسم... که قلم یادم رفت
کاش میشد به من و حرف دلم گوش کنیکاش باور بکنی حرف خودم یادم رفت


برای دیدن عکس در سایز اصلی بر روی آن کلیک نماید...


عاشق شدم ...


نیمه جان چرخ زنان توبه کنان عاشق شدداد و بیداد دلم در رمضان عاشق شد
مردم شهر به تسبیح و دعا مشغولنددل من تشنه و تسبیح زنان عاشق شد
عشق ای عشق به من جرأت گفتار بدهمرد آن است که از راه زبان عاشق شد
می توان با دهن روزه چنین مستی کردمی توان پیش نگاه دگران عاشق شد
دم افطار سر زلف تو را می بوسممی توان باتو چنین کرد و چنان عاشق شد
بی گمان ماه تویی، ماه تر از ماه توییآمدی بر لبه ی بام و جهان عاشق شد.برای دیدن عکس در سایز اصلی بر روی آن کلیک نماید...

باران

 


به بهانه باران های این روزهای مشهد ...

شهربی تو مهتاب شبی باز از آنکوچه گذشتم""همه تن چشم شدم خیره بهدنبال تو گشتم"
خاطراتت همه طی شد، به تهکوچه رسیدمدر مه آلوده گى شهر تورادل شده دیدمِِ#سیدتقی_سیدی


برای دیدن عکس در سایز اصلی بر روی آن کلیک نماید...

ماه رمضان


نیمه جان چرخ زنان توبه کنان عاشق شدداد و بیداد دلم در رمضان عاشق شد
مردم شهر به تسبیح و دعا مشغولنددل من تشنه و تسبیح زنان عاشق شد
عشق ای عشق به من جرأت گفتار بدهمرد آن است که از راه زبان عاشق شد
می توان با دهن روزه چنین مستی کردمی توان پیش نگاه دگران عاشق شد
دم افطار سر زلف تو را می بوسممی توان باتو چنین کرد و چنان عاشق شد
بی گمان ماه تویی، ماه تر از ماه توییآمدی بر لبه ی بام و جهان عاشق شد.

#ناصرحامدی


برای دیدن عکس در سایز اصلی بر روی آن کلیک نمایید...

Designed By Erfan Powered by Bayan